jeudi 10 août 2023

PARIS AUTOMNE 2024

 
INVITATION

Les Oiseaux de la Côte Est des États-Unis organisent une rencontre amicale et visite de Paris les 4, 5, 6 octobre 2024. Voici le message qui appelle à la participation :

Kính thưa quý Thầy Cô, các chị và các bạn trong gia đình Chim Ca,

 

Để giúp cho chúng em lên chương trình và kế hoạch cho Chim Ca Paris 2024, xin mọi người vui lòng điền mẫu "Survey Form" đính kèm, và cho chúng em biết nếu có "ý định" tham dự, số người, có ở khách sạn không, mấy đêm, và số người sẽ tham gia những tiết mục tham quan. Và xin gởi Survey Form về email parismuathu2024@gmail.com


Nếu có được một khái niệm về số người tham dự, chúng em sẽ có thể thương lượng giá cả với khách sạn và nhà hàng cho nhóm chúng ta.


Thời điểm sẽ là ba ngày 4, 5,6 của tháng 10, 2024.


Chúng em rất mong sự tham gia và phúc đáp của mọi người nhé.


Nhóm Điều Hành

Chim Ca Paris 2024

 

Pour permettre l'organisation, merci de remplir le formulaire ci-contre :