jeudi 18 octobre 2018

INAUGURATION DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CHAPELLE DE REGINA MUNDI

 
Le 14 octobre 2018 l'Evêque Louis Nguyen Anh Tuan a célébré l'Eucharistie pour inaugurer la construction de la chapelle de Regina Mundi


  Hỗ trợ
cho dự án “Nội Thất Nhà Nguyện và Trường Sương Mai/Claire Joie”

https://youtu.be/8hRDu-u2Tog

Đây là kết quả tài chánh của cuộc lạc quyên vừa rồi: 101 Mạnh Thường Quân đã đóng góp số
tiền là $17,089.19 USD.
Sau khi trừ ra tiền 3 Amazon gift cards, số tiền $16,800 USD đã được trao cho soeur Thanh Nga
vào ngày hôm nay, 7/1/2020 từ một người em họ của nhóm tại Saigon.
Xin chân thành cảm tạ quý Thầy Cô, các chị và các bạn Couventines đã mở rộng tấm lòng hỗ trợ
cho dự án “Nội Thất Nhà Nguyện và Trường Sương Mai/Claire Joie” một cách rất nhiệt tình. Hy
vọng trong một tương lai không xa, chúng ta có thể về thăm quý Soeurs, quý Thầy Cô và bạn cũ,
và nhất là nhà nguyện và trường Sương Mai/Claire Joie mới.

Nhóm CC4M/Chapelle Project 2020
Nguyễn Mai Chi 78
Trinh Nguyễn Phan 78
Phan Đỗ Mỹ Phượng 79
Bernadette Binh Clow 74
Lê Bích Uyển 74