mardi 11 avril 2017

AVIS DE DECES

Mme Lê Văn Gioang, la maman de Lê thị Hoàng Anh (promo 70) et Hoàng Yên (promo 71), a rejoint le Seigneur le 19 Mars 2017 à l'âge de 94 ans, à Beverly Hills, Californie.

"La séparation est difficile d'accepter. Gardons dans l'esprit qu'elle n'est que temporaire. Nous serons un jour tous réunis."

samedi 1 avril 2017

CHIMCA MỪNG NẮNG HẠ - INFORMATIONS

Chères amies,

Voici les informations sur la réunion de Septembre 2017 à Washington DC, allez sur: 

www.couventdesoiseaux.com/home.


Inscription, programme, hébergement ...


Các Chị và Các Bạn thân mến,


Em xin hân hạnh thông báo với tất cả là các chị và các bạn đã có thể ghi tên tham gia buổi họp mặt toàn trường Chim Ca Mừng Nắng Hạ.

Tất cả các chi tiết các chị và các bạn cần biết đều có đầy đủ trong website sau đây:
1. Nhấn vào phần Reunion 2017 from the menu bar

2. Xin đọc kỹ phần Payment Instructions

3. Xin vào phần Registration để ghi tên 

4. Xin vào phần Accommodations để book phòng với khách sạn Marriot Fairview Park với giá đặc biệt.


Xin các chị và các bạn ủng hộ và thông báo tin tức này cho các bạn cùng Promo.

Rất mong gặp tất cả vào tháng 9 này.


Ann Nguyen 
Event communicator

Xin các Cô, Mères, Soeurs và các bạn vui lòng dùng đúng cái link này để vô Couvent Des Oiseaux website:


1. Nhấn vào phần Reunion 2017 from menu bar

2. Xin đọc kỹ phần FAQ>Registration Payment Instructions trước khi ghi tên. Một khi bạn đang trong PayPal website để chuẩn bị trả tiền thì xin đừng bấm Back browser button để quay trở về lại Registration form. 

3. Xin nhấn vào phần Registration and Payment để bắt đầu ghi tên 

4. Xin ghi danh cho một attendee và một guest với đầy đủ information.
(Note: Xin đừng ghi hơn 2 người cho các events: Đêm Màu Hồng, Gala và Picnic trên một form để Ban Tổ Chức làm việc được dễ dàng với số người tham dự.) 

5. Xin nhấn vào phần Accommodations để book phòng với khách sạn Marriott Fairview Park với giá đặc biệt của Reunion.

6. Nếu các Cô, Mères, Soeurs và các bạn có thắc mắc hay gặp khó khăn khi ghi danh, xin vui lòng email cho Mỹ Phượng Phan at phuongdophan@gmail.com.


BTC

CHIMCA MỪNG NẮNG HẠ RÉUNION 8, 9, 10 SEPTEMBRE

 Chères amies, 

Les anciennes de la côte Est des Etats-Unis organisent une réunion des 3 écoles des Oiseaux, Notre Dame du Rosaire (Hanoi), Notre Dame du LangBian (Dalat) et Régina Mundi (Saigon) vous invitent à venir nombreuses pour partager cette amitié qui nous unit au-delà du temps et de l'espace.