jeudi 18 février 2021

Changement de date du Gala prévu en 2021

Chères amies,

Voici le message du comité d'organisation sur le changement de date du Gala prévu en 2021 :

Kính gửi quý Soeurs, quý Thầy, Cô và quý Couventines,
BTC xin cám ơn mọi người đã theo dõi và tham gia các tiêu đề và các chương trình trên
MTĐN như Triển Lãm, Tiếng Gọi Con Tim, Hội Chợ Tết và tập san Chim Ca Trên Tay
Ngọc. BTC sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để xúc tiến Đại Hội cho dù dịch Covid-19 đang ở
mức độ cao điểm.


Tổ chức một Đại Hội qui mô 3 ngày cho năm 2021 cần phải có sự chuẩn bị trước về tài
chánh, nhân sự, địa điểm, v.v. Trong tình hình hiện nay, thuốc chủng ngừa mới được phát
hành và đến hè thì tất cả mọi người mới dự trù được chủng xong. Lúc đó đã quá trễ và ngoài
điều kiện thực tế để Đại Hội có thể tiến hành như dự định.
Vì vậy, BTC đã có quyết định như dưới đây:


1) Dời 3 ngày Đại Hội Cựu Nữ Sinh Couvent des Oiseaux 2021 sang năm 2022.
2) Thể theo yêu cầu của một số promos, BTC dự tính sẽ sắp xếp một cuộc họp mặt tiền Đại
Hội chỉ 1 ngày tại Nam California vào tháng 10, 2021 (hoặc trong nhà hoặc ngoài trời). KL &
LL vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm nào nhưng đồng thời cũng không quên sự sự quan trọng
của vấn đề an toàn sức khỏe cho các Couventines. Tuy nhiên, thời gian này vẫn là thời gian
"nghe ngóng", quyết định cuối cùng còn tuỳ thuộc vào tình hình y tế và kinh tế của xã hội
cùng với sự cho phép hội họp của chính quyền sở tại lúc đó.
Mọi chi tiết sẽ được BTC thông báo sau.


Đại Hội Cựu Nữ Sinh Couvent des Oiseaux 2021 từ nay chính thức trở thành Đại Hội
Cựu Nữ Sinh Couvent des Oiseaux 2021-2022.
Trong thời gian chờ đợi, xin quý Soeurs, quý Thầy, Cô và quý Couventines giữ gìn sức
khoẻ cẩn thận, và tiếp tục tham gia, ủng hộ các chương trình trên MTĐN để giữ mối liên lạc
giữa các Couventines.
BTC thương chúc quý Soeurs, quý Thầy, Cô và quý Couventines một năm mới Tân Sửu
2021 tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả mọi người.
Trân trọng,
Thay mặt BTC Đại Hội Cựu Nữ Sinh Couvent des Oiseaux 2021-2022,
Kim Loan & Ly Lan

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỰU NỮ SINH COUVENT DES OISEAUX 2021-2022