jeudi 4 novembre 2021

TƯỜNG TRÌNH ĐỢT I - DỰ ÁN TU SỬA TRIỀN ĐỒI TU VIỆN DALAT BỊ SẠT LỞ

 1er envoi : Aide subventionnée par la vente aux enchères des objets offerts par les anciennes élèves de NDLB et Regina Mundi résidant aux États-Unis pour rénover la colline de Notre Dame du Lang Bian à Dalat.

 

Ngày 29 tháng 10 vừa qua, BTC Đại Hội Couvent des Oiseaux 2021-2022 đã chuyển $4,985 US (Đợt I) đến tay sơ Le Thi Thanh Nga cho dự án Tu Sửa Triền Đồi Tu Viện Dalat Bị Sạt Lở. Xin xem giấy chứng nhận của sơ Lê Thị Thanh Nga.
🌺 BTC đã may mắn không phải trả lệ phí nên nhà Dòng đã nhận được toàn số tiền thu & gửi về cho Đợt I.
🌺 Đấu Giá: Cùng gửi về trong Đợt I, BTC cũng trích một số tiền bán được trong buổi Đấu Giá ngày 16 tháng 10 vừa qua tại Reunion Kick Off Party từ một số ân nhân sau đây: Mỹ Ngọc Nguyễn (Myngoc Nguyen) RM73, Thao Hoang NDLB78, Cecile Chau RM83, Mai Phương Jacqueline Van Lang RM83. 
 
 🌺 Số còn lại của tiền bán Đấu Giá sẽ được gửi về trong Đợt II, chung với số hiện kim gửi tặng từ những ân nhân sau Đợt I. 
 
Xin vô vàn cảm tạ lòng hảo tâm của quý Cô và quý ân nhân đã đóng góp trong Đợt I.
 
 Aucune description de photo disponible.