mercredi 4 octobre 2017

Levée de fonds pour la reconstruction de la Chapelle de Régina Mundi

 

Tin mới nhất sau khi tham khảo ý kiến của Sr Paula:

Chúng em khuyến khích việc trao thẳng tiền cho Sr Paula ở:


Số ĐT ở Việt Nam: +84938411868

FB name: Louis Tang 

Quý vị ân nhân ở nước ngoài có thể đóng góp qua các hình thức sau:

Chi phiếu: xin Ân nhân xin gửi về địa chỉ sau đây:
Mai Chi (Christine) Nguyễn
2169 rue du Chinook
Ville St Laurent Quebec H4R 0L6 Canada

hoặc Donate using PayPal:

Các ân nhân cần biết thêm các chi tiết xin e-mail trực tiếp về: myandmai2017@gmail.com

Thúy Anh/Mỹ Ngọc/Mai Chi


 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire